PROGRAM KURSU TECHNIK AGD

APPLiA Polska opracowała „Program doskonalenia umiejętności nowoczesnego technika AGD”. Przygotowany zestaw materiałów dydaktycznych to gotowy kurs pozwalający na specjalizację w zawodzie Technik AGD jeszcze w czasie nauki w szkole technicznej.

Celem kursu jest bezpośrednie wsparcie uczniów techników poprzez dostarczenie im kompleksowej bazy wiedzy z informacjami z dziedzin, których znajomość jest niezbędna w zawodzie współczesnego technika AGD.

Program doskonalenia umiejętności nowoczesnego technika AGD obejmuje:

Nasz kurs oraz materiały są obecnie dostępne dla:

  • szkół, które będą zainteresowane współpracą z nami. Zajęcia mogą odbywać się tu w ramach dodatkowej specjalizacji w kształceniu w jednym z wielu zawodów z branży elektrycznej lub elektronicznej, w tym mechatroników. APPLIA udotępnia materiały dydaktyczne oraz zapewnia m.in. szkolenia nauczycieli,
  • profesjonalnych serwisów AGD, które chcą zdobyć wsparcie w szkleniu swoich nowozatrudnionych techników AGD.

Zadaniem programu jest ukierunkowanie kompetencji oraz rozwinięcie umiejętności niezbędnych do rozpoczęcia wykonywania zawodu technika AGD.

Zainteresowany? Napisz do nas

NASI PARTNERZY

Partnerzy projektu: