O PROJEKCIE

W Polsce zawód technika napraw AGD jest zagrożony z uwagi na brak osób do zastąpienia starzejącej się kadry.

Według szacunków APPLiA Polska serwisy naprawiające w Polsce to w 90% małe i mikroprzedsiębiorstwa, które zatrudniają łącznie ok. 1,9 tys. techników AGD. Dodatkowo ok. 200 techników zatrudniają producenci AGD w swoich własnych serwisach fabrycznych. Jak wykazują badania APPLiA Polska z ostatnich lat – 80% właścicieli punktów serwisowych jako największe wyzwanie wskazuje brak odpowiednich specjalistów na rynku pracy oraz starzejącą się kadrę. Ponad 30% zatrudnionych techników ma 50 i więcej lat. Niezbędne jest podjęcie działań w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania branży napraw urządzeń.

W odpowiedzi na zdiagnozowane problemy APPLiA Polska w partnerstwie z Instytutem Rynku Elektronicznego przygotowała „Program doskonalenia umiejętności nowoczesnego technika AGD”. Projekt został najwyżej oceniony w konkursie oraz uzyskał finansowanie w ramach „Programu Edukacja” Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 (Komponent III).

Celem realizowanego w latach 2020-2022 projektu było promowanie zawodu jako nowoczesnego i wykorzystującego innowacyjne technologie. Zakładał on również bezpośrednie wsparcie przyszłych techników AGD poprzez dostarczenie kompleksowego zbioru wiedzy z informacjami z wielu dziedzin, których znajomość jest niezbędna w tym zawodzie.

Projekt zakładał, przy wykorzystaniu doświadczenia obu partnerów projektu, opracowanie podręcznika z kursem on-line, którego zadaniem będzie ukierunkowanie oraz rozwinięcie dodatkowych umiejętności niezbędnych do rozpoczęcia wykonywania zawodu technika AGD. Pilotażowy kurs został przeprowadzony we współpracy ze szkołami technicznymi, serwisami napraw AGD z całej Polski oraz producentami i importerami AGD zrzeszonymi w APPLIA Polska.

Szkoły, w których przeprowadzono pilotaż programu:

Technikum Automatyki i Robotyk
ul. Milionowa 12
93-193 Łódź

Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1
ul. Mińska 1/5
03-806 Warszawa

Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. K. K. Baczyńskiego
ul. Magnoliowa 8
20-143 Lublin

Zespół Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej Curie w Gostyninie
ul. Kowalska 5
09-500 Gostynin

Zespół Szkół Technicznych w Rybniku
ul. T. Kościuszki 5
44-200 Rybnik

Partnerzy i Finansowanie

„Program doskonalenia umiejętności nowoczesnego technika AGD” realizowany jest przez Instytut Rynku Elektronicznego w partnerstwie z APPLiA w okresie od 01.03.2020 do 28.02.2022 r. Projekt jest finansowany w ramach „Programu Edukacja” Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 (Komponent III).

Instytucja finansująca:

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej,
konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Zainteresowany? Napisz do nas

Całkowita wartość projektu
194 746 EUR

Wysokość dofinansowania
194 746 EUR

Kwota przyznanego dofinansowania w 85% współfinansowana jest ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa.

Applia

APPLiA Polska – Producenci AGD to organizacja zrzeszająca producentów i importerów AGD w Polsce. Od 2004 roku działa jako jedyna reprezentacja firm z dużego i małego AGD oraz wentylatorów i klimatyzacji, aktywnie uczestnicząc też w dialogu społecznym. Stowarzyszenie prowadzi kamie edukacyjne, jest inicjatorem Kodeksów dobrych praktyk branży AGD, ekspertem m.in. w kwestiach gospodarki obiegu zamkniętego i efektywności energetycznej oraz założycielem i głównym akcjonariuszem ElektroEko S.A. – największej organizacji odzysku sprzętu elektronicznego w Polsce.

Stowarzyszenie Applia Polska tworzy obecnie 35 firm: Amica, Ariston, Atlantic, Beko, Biazet, BSH, Candy/Haier, Ciarko, Daikin, De’Longhi, Dyson, Electrolux, Elica, Fore, Franke, Gorenje/Hisense, Jura, Kärcher, Liebherr, Miele, MPM, P&G, Panasonic, Philips, SEB Group, Samsung, Sharp, Smeg, Solgaz, Teka, Versuni, Vestel, Whirlpool, Vorwerk, Zelmer.

Związek jest członkiem APPLiA Home Appliance Europe, Krajowej Izby Gospodarczej oraz Konfederacji Pracodawcy RP.

IRE

Instytut Rynku Elektronicznego (IRE) prowadzi działalność o charakterze badawczym, doradczym oraz szkoleniowym od blisko 30 lat. Specjalizuje się w szeroko pojętym sektorze elektronicznym (ICT) poprzez m.in. doradztwo, realizowane w oparciu o doświadczenie, wiedzę i bieżący monitoring tego rynku. Świadczy usługi w zakresie: szkoleń zawodowych, badań rynku, tworzenia studiów wykonalności i biznes planów, formułowania strategii działania przedsiębiorstw, analizy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw i badania ich otoczenia konkurencyjnego oraz pozyskiwania finansowania z funduszy europejskich na ich rozwój. Instytut jest firmą członkowską Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji – KIGEIT.

IRE i APPLiA Polska współpracują ze sobą od kilkunastu lat. IRE wnosi do partnerstwa wiedzę z zakresu realizowania i rozliczania projektów finansowanych z dotacji unijnych i państwowych (w tym w szczególności z funduszy norweskich z poprzedniej perspektywy) oraz znajomość sektora edukacyjnego, a w szczególności kontakty ze szkołami technicznymi w całej Polsce, z którymi realizuje projekty dofinansowywane z funduszy europejskich. APPLiA Polska natomiast reprezentuje branżę AGD w Polsce – producentów, importerów i serwisy AGD. Jest także aktywnym uczestnikiem dialogu społecznego, m.in. w zakresie szkolnictwa zawodowego i zatrudnienia w branży.

KALENDARIUM

  • Od IV.2021 – działania promocyjno- informacyjne  branży o zawodzie AGD
  • V/VI spotkanie z dyrektorami szkół i autorami podręcznika
  • VI. 2021 – ogłoszenie listy szkół zakwalifikowanych do programu pilotażowego od IX 2021
  • IX. 2021 start pilotażowego kursu w 5 wybranych szkołach, dostawa zakupionego sprzętu do pracowni,
  • XI. 2021 Kongres Serwisów AGD – prezentacja programu pilotażowego i podręcznika Program doskonalenia umiejętności nowoczesnego technika AGD.

NASI PARTNERZY

Partnerzy projektu: